Gesundheitsergebnisse:

 

  • HD A2
  • ED re/li frei/frei
  • PRA/RD/HC frei
  • Gonio frei